Projekt „Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)” jest realizowany przez firmę SOKRA-NET we współpracy z University of Thessaly Research Committee w Grecji.

Wdrażany projekt ma na celu powiązanie na jednej płaszczyźnie różnych podmiotów działających w obszarze edukacji zawodowej:

  • dyrektorów oraz nauczycieli szkół zawodowych chcących wspierać uczniów w ich rozwoju;
  • uczniów z całej Polski, klas II, III i IV, w wieku od 15 do 22 lat, w tym uczniów z oświadczeniem o niepełnosprawności, którzy z własnej inicjatywy chcą brać udział w stażach, praktykach i doradztwie zawodowym;
  • przedsiębiorców poszukujących uczniów na staże, praktyki lub do zatrudnienia;
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój edukacji zawodowej w regionach.

Narzędziem wspierającym proces integracji edukacji z gospodarką będzie powstający portal Zawodowi.com.pl.

Główne funkcjonalności portalu:

  • wyszukiwarka miejsc staży, praktyk, pracy;
  • web-seminaria w zakresie rozwoju ścieżki zawodowej;
  • kreowanie nowych kierunków nauczania;
  • mentoring.